หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อเทศบาล
 
วิสัยทัศน์ (vision) : ประชากรอยู่ดีกินดี มีคุณธรรม มีคุณภาพ / คำขวัญตำบลน้ำแพร่ : ถ้ำดอกคำลือเลื่อง รุ่งเรืองเมืองเก่า วัดพระเจ้าล้านทอง เรืองรองเกษตร เขตอนุรักษ์ป่าน้ำรู เชิดชูวัฒนธรรม
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เทศบาลตำบลน้ำแพร่
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน โครงการเลือกตั้ง สำนักปลัด สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24/02/2564   ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16/02/2564   ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 11/02/2564    ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 11/02/2564   ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ผม ๗๕๗ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 11/02/2564    ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 11/02/2564   ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10/02/2564    ดาวน์โหลด
จ้างเหมาจัดเก็บขนและนำขยะมูลฝอยไปกำจัด ในพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/02/2564  ดาวน์โหลด
จ้างปรับปรุงถนนโดยการปรับเกรดวัชพืชข้างทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 05/02/2564   ดาวน์โหลด
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน งน ๗๖๙๘ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 04/02/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 03/02/2564    ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 01/02/2564  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ผม ๗๕๗ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 26/01/2564    ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ณ บ้านโล๊ะป่าตอง หมู่ที่ ๕ ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 25/01/2564  ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหนองปลามัน หมู่ที่ ๑ - บ้านโล๊ะป่าตอง หมู่ที่ ๕ ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 25/01/2564  ดาวน์โหลด
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 25/01/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/01/2564   ดาวน์โหลด
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/01/2564  ดาวน์โหลด
ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดถุง รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซี.ซี ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30/12/2563   ดาวน์โหลด
จัดซื้อชุดอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29/12/2563  ดาวน์โหลด
จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24/12/2563  ดาวน์โหลด
จัดซื้อชุดอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24/12/2563  ดาวน์โหลด
จัดซื้อที่ดินจำนวน ๘๐ ตารางวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 23/12/2563  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/12/2563  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/12/2563  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ ๙๖๕๙ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/12/2563  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาพาหนะ ไป-กลับ ในการรับ-ส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/12/2563  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 21/12/2563   ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 18/12/2563   ดาวน์โหลด
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 18/12/2563   ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 18/12/2563   ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 18/12/2563   ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ กองช่าง เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 17/12/2563  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน สำนักปลัด สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 14/12/2563   ดาวน์โหลด
จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 09/12/2563  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน งบ ๗๖๙๘ เชียงใหม่ จำนวน ๒ รายการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/12/2563  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาพาหนะไป-กลับ ในการรับส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/12/2563   ดาวน์โหลด
ซื้อเครื่องศูบน้ำลึกซัมเมริสซิเบิ้ล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 07/12/2563   ดาวน์โหลด
จ้างขุดลอกลำเหมืองสาธาณะฮ่องป่ากล้วย ณ บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ ๒ ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 03/12/2563  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 03/12/2563  ดาวน์โหลด
จ้างขุดลอกลำเหมืองสาธาณะฮ่องป่ากล้วย ณ บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ ๒ ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 03/12/2563  ดาวน์โหลด
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านแม่ละงอง (ซอยหมวด ๕) หมู่ที่ ๖ ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่็ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30/11/2563   ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 26/11/2563  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กบ ๙๖๕๙ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 25/11/2563  ดาวน์โหลด
จ้างเตรียมสถานที่และทำความสะอาด งานจัดแสดงนิทรรศการในงานวันเกี่ยวข้าวหอมมะลิและของดีอำเภอพร้าว ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 12/11/2563  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลน้ำแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/09/2563  ดาวน์โหลด
ซื้อเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆ ตามโครงการเกษตรพอกินเพื่อชีวิตพอเพียง ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/09/2563  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 03/09/2563 ดาวน์โหลด
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลน้ำแพร่ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 03/09/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลน้ำแพร่ จำนวน ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 03/09/2563 ดาวน์โหลด
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 31/08/2563  ดาวน์โหลด
จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 31/08/2563  ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 13/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผม. 757 เชียงใหม่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 02/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 01/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 01/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบเว๊ปไซต์ พร้อมโดเมนและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบไม่จำกัดและอัพเดทข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตำบลน้ำแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ภายในเขตพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 28/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเรียงหินใหญ่กล่องตาข่ายป้องกันตลิ่งพัง ณ บ้านโล๊ะป่าตอง หมู่ที่ 5 ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 28/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมลำเหมืองโดยวิธีเรียงหินใหญ่กล่องตาข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 28/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่ของรถยนต์เอนกประสงค์ หมายเลขคุรภัณฑ์ 001-54-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ กบ 9659 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ที่ 001-45-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 20/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 1 รายการ ประเภทเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 20/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างตรวจเช็คระบบแอร์และล้างแอร์ ณ กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 19/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโดยการเสริมผิวลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 63 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างตรวจเช็คระบบแอร์และล้างแอร์ ณ กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 63 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างตรวจเช็คแระยะ 50,000 กม. ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งน 7698 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 63 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างตรวจเช็คระบบแอร์และล้างแอร์ รวมย้ายและติดตั้ง ณ กองช่าง เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 63 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ช่วงไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 14/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ประปา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 13/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน ณ กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 12/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซม รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กส 7026 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า กองช่าง เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ประปา จำนวน 7 รายการ กองช่าง เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29/04/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 01/01/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 01/01/2563 ดาวน์โหลด
   
 
เทศบาลตำบลน้ำแพร่ 226 หมู่ 7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์ : 053-474171 โทรสาร : 053-474171 หรือ 053-475589 อีเมล์ : info@namphraelocal.go.th
Copyrights © 2021 www.namphraelocal.go.th All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์ เทศบาล / อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)