หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อเทศบาล
 
วิสัยทัศน์ (vision) : ประชากรอยู่ดีกินดี มีคุณธรรม มีคุณภาพ / คำขวัญตำบลน้ำแพร่ : ถ้ำดอกคำลือเลื่อง รุ่งเรืองเมืองเก่า วัดพระเจ้าล้านทอง เรืองรองเกษตร เขตอนุรักษ์ป่าน้ำรู เชิดชูวัฒนธรรม
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลน้ำแพร่
 
นายนพรัตน์ ทรวง
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
นางสาวทองผกา เสาร์เปา
ครู คศ.1
นางสาวจิรวดี โรจนสิริกุล
ครู คศ.2
นางศรีทอง ครองมี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาววันเพ็ญ วิชัยผิน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิไลวรรณ แสงมูล
พนักงานจ้างทั่วไป
นายศราวุธ เลายี่ปา
พนักงานจ้างทั่วไป
 
   
นางสาวประพิมพร คำภีระ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 
 
 
เทศบาลตำบลน้ำแพร่ 226 หมู่ 7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์ : 053-474171 โทรสาร : 053-474171 หรือ 053-475589 อีเมล์ : info@namphraelocal.go.th
Copyrights © 2021 www.namphraelocal.go.th All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์ เทศบาล / อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)