หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อเทศบาล
 
วิสัยทัศน์ (vision) : ประชากรอยู่ดีกินดี มีคุณธรรม มีคุณภาพ / คำขวัญตำบลน้ำแพร่ : ถ้ำดอกคำลือเลื่อง รุ่งเรืองเมืองเก่า วัดพระเจ้าล้านทอง เรืองรองเกษตร เขตอนุรักษ์ป่าน้ำรู เชิดชูวัฒนธรรม
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลน้ำแพร่
คำสั่งการแบ่งงานมอบหมายงาน พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลน้ำแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด
คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายงาน พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัด กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด
คำสั่งการแบ่งงานการและการมอบหมายงาน พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัด กอง ช่างเทศบาลตำบลน้ำแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด
คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายงาน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัด สำนักปลัด เทศบาลตำบลน้ำแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด
คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2563 ดาวน์โหลด
แผนการฝึกอบรมรายตําแหน่ง (Training need assessment and Training Road Map) ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลน้ำแพร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลน้ำแพร่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ดาวน์โหลด
แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ดาวน์โหลด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
คำสั่งเทศบาลตำบลน้ำแพร่ ที่ 94/2562 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัด กองการศึกษา เทศบาลตำบลน้ำแพร่ ดาวน์โหลด
คำสั่งเทศบาลตำบลน้ำแพร่ ที่ 93/2562 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัด กองช่าง เทศบาลตำบลน้ำแพร่ ดาวน์โหลด
คำสั่งเทศบาลตำบลน้ำแพร่ ที่ 92/2562 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัด กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำแพร่ ดาวน์โหลด
คำสั่งเทศบาลตำบลน้ำแพร่ ที่ 91/2562 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัด สำนักปลัด เทศบาลตำบลน้ำแพร่ ดาวน์โหลด
คำสั่งเทศบาลตำบลน้ำแพร่ ที่ 90/2562 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ของพนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่ ดาวน์โหลด
   
 
เทศบาลตำบลน้ำแพร่ 226 หมู่ 7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์ : 053-474171 โทรสาร : 053-474171 หรือ 053-475589 อีเมล์ : info@namphraelocal.go.th
Copyrights © 2021 www.namphraelocal.go.th All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์ เทศบาล / อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)