หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อเทศบาล
 
วิสัยทัศน์ (vision) : ประชากรอยู่ดีกินดี มีคุณธรรม มีคุณภาพ / คำขวัญตำบลน้ำแพร่ : ถ้ำดอกคำลือเลื่อง รุ่งเรืองเมืองเก่า วัดพระเจ้าล้านทอง เรืองรองเกษตร เขตอนุรักษ์ป่าน้ำรู เชิดชูวัฒนธรรม
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เทศบาลตำบลน้ำแพร่
รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด

รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด

รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
   
 
เทศบาลตำบลน้ำแพร่ 226 หมู่ 7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์ : 053-474171 โทรสาร : 053-474171 หรือ 053-475589 อีเมล์ : info@namphraelocal.go.th
Copyrights © 2021 www.namphraelocal.go.th All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์ เทศบาล / อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)