หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อเทศบาล
 
วิสัยทัศน์ (vision) : ประชากรอยู่ดีกินดี มีคุณธรรม มีคุณภาพ / คำขวัญตำบลน้ำแพร่ : ถ้ำดอกคำลือเลื่อง รุ่งเรืองเมืองเก่า วัดพระเจ้าล้านทอง เรืองรองเกษตร เขตอนุรักษ์ป่าน้ำรู เชิดชูวัฒนธรรม
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลตำบลน้ำแพร่
 
นายเอนก หล้าป้อ
ประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่
 
นายอำพัน ทะพงค์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่
 
นายอนุชา สารปิน
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่
 
นายชูศักดิ์ ทะพงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่ เขต 1
นายอำพัน ทะพงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่ เขต 1
นายเฉลิมชัย อุปละ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่ เขต 1
 
นายอนุชา สารปิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่ เขต 1
ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ เตชะอุดมศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่ เขต 1
นายบุญทา ครองมี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่ เขต 2
 
นายเอนก หล้าป้อ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่ เขต 2
นายอิ่นแก้ว แสงขัติย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่ เขต 2
นายอภิชาติ พากเพียรเพ็ญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่ เขต 2
 
นายวรพงษ์ แสนหมี่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่ เขต 2
นายวีระพงษ์ กันคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่ เขต 2
นายชัชวาล เตชพงค์ภุมราชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่ เขต 2
 
 
 
 
เทศบาลตำบลน้ำแพร่ 226 หมู่ 7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์ : 053-474171 โทรสาร : 053-474171 หรือ 053-475589 อีเมล์ : info@namphraelocal.go.th
Copyrights © 2021 www.namphraelocal.go.th All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์ เทศบาล / อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)